f Akçay Ar-Ge

Projemiz

Düşük Maliyetli Traktör Koltuğu Tasarımı ve Geliştirilmesi projesi, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı'ndan faydalanarak traktör koltuğunun en yüksek maliyetli montaj parçaları olan oturak, sırtlık ve süspansiyon grubu hakkında araştırma yapılmasını kapsamaktadır.

Gerekçe / Reason

Suni deri kesim,dikim ve giydirmesi traktör koltuğu maliyetini artırmaktadır./Cuting,sewing and triming of synthetic leather causes cost up on seat.

Amaç / Purpose

Traktör koltuğu imalatında işçilik ve ürün maliyetini azaltmak./ To reduce labor and product cost in the production of tractor seat.

Yenilikçi Yön / Innovation

Sünger ve suni derinin her ikisinin de aynı kalıpta üretiminin sağlanması. / Both foam and synthetic leather production in the same mold.

Ticarileştirme / Commercialization

78/764/AT gereklilikleri dikkate alınarak Avrupa'da satışı hedeflenmektedir./ Sales are targeted in Europe by consider 78/764/EC.

Ar-Ge İçeriği / RD Content

Suni deri kaplı sünger üretimi için firmamızın geliştirdiği suni deri imalat makinesi kullanılmaktadır. / The innovative synthetic leather manufacturing machine developed by our company is used in the project.

Proje Çıktıları / Project Outputs

Suni deri kaplı sünger ve amortisörsüz düşük maliyetli traktör koltuğu. / Low cost tractor seat covered by synthetic leather and without shock absorber.

Hakkımızda

Akçay Ar-Ge, 2013 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulmuştur. Ana faaliyet alanı suni deri imalat makinesi üretimidir. Geliştirdiği yenilikçi üretim teknolojisi suni deri imalatında fırın kullanımına ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Böylece makine uzunluğu 10 metreye düşürülerek benzerlerine göre kompakt yapısı sayesinde hem yatırım maliyetlerini hem de işletme maliyetlerini düşürmektedir.

Suni deri imalat makinesi ile suni deri imalatında maliyet düşürmeyi hedefleyen çalışmaların neticesinde hedef pazar alanını genişletmek amacıyla astar üzerine poliüretan kaplayarak suni deri üretimi yerine direkt sünger kalıbı içerisinde suni deri üretimi fikri doğmuştur. Bu sayede makine hedef kitlesi suni deri tedarik ederek sünger kaplama amaçlı kullanan otomotiv, mobilya ve tekstil sektöründen firmaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Tasarım

75%

Sanal Analiz

100%

Prototip İmalatı

25%

Fiziksel Testler

25%

Traktör Koltuğu

Düşük Maliyetli Traktör Koltuğu Tasarımı ve Geliştirilmesi

 

     Proje Konusu; ülkemizde tarım sektöründe alım gücünün düşmesine karşılık artan maliyetler nedeniyle traktör üreticileri arasında maliyet düşürmeye yönelik yoğun rekabet yaşanmaktadır. Projede traktör maliyetini düşürmek amacıyla yeni oturak/sırtlık ve sönümleme sistemine sahip sürücü koltuğu tasarımı, geliştirilmesi, prototip imalatı ve doğrulaması ele alınacaktır.

     Traktör koltuklarının sönümleme sistemi, sönüm katsayısı sürücü tarafından pnömatik, elektronik vb. tahrik üniteleri ile ayarlanabiliyorsa “aktif”, ayarlanamıyor sabit sönümleme katsayısına sahip ise “pasif” sönümleme sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Düşük maliyetli traktör koltuklarında pasif sönümleme sistemleri kullanılmakta olup en yaygın olanı oturak ve sırtlığın “L” şeklinde sac metal üzerine bağlanarak bir ucu sabit koltuk iskeletine takılmış çekme yaylarına asılması ve diğer ucundan da amortisör ile desteklenmesidir. 78/764/AT normunda amortisör kullanımı zorunlu tutulmayıp koltuğun iyi esnemesi gerektiği belirtilmektedir. Kuru sürtünme ve baskı yayı içerikli yeni sönümleme sistemi sayesinde amortisör kullanımına gerek kalmayacaktır. Amortisör, koltuk montaj parçaları arasında hem yüksek maliyetli hem de zaman içerisinde arızalanması durumunda koltuk esneme fonksiyonunun kaybedilmesine neden olan kritik bir parçadır.

     Oturak ve sırtlık maliyet düşürmesinde ise poliüretan sünger ve PVC yerine poliüretan suni deri geliştirilmesi çalışılacaktır. Polimerizasyon reaksiyonu, polyol ve izosiyanat kimyasallarının karıştırılmasıyla meydana getirilen reaksiyonun sonucunda poliüretanın üretilmesidir. Üç fazdan meydana gelerek polyol ile izosiyanatın karıştırılmasıyla köpük oluşarak şişmeye başladığı ana kadar geçen zaman ilk fazı oluşturup “kremleşme” olarak adlandırılır. İkinci fazda köpük yükselmeye başlar. Bu faz “iplikleşme” olarak adlandırılır, temas edildiğinde ipliksi bir görünüm oluşur ve yapışkandır. Son faz “dokunma” fazıdır ve artık köpük şekli meydana gelir. Bu fazda köpüğe elle dokunulabilir, yapışma meydana gelmez. Oturak ve sırtlıkta rijit sac yüzey yerine rijit poliüretan kullanımı incelenecektir. Suni deri, sünger ve rijit yüzeyin iplikleşme fazları aynı anda olacak şekilde fazlar çakıştırılarak üç katmanın entegrasyonu proje sürecinde araştırılacaktır. Bilinen teknolojide suni deri üzerinde sünger üretilip, kaplanmış süngerin mekanik yöntemler (germe, çakma, yapıştırma) ile taşıyıcı yüzeye bağlanması kısa sürede döşemenin açılmasına sebep vermektedir. Proje kapsamında ise üç malzemenin kremleşme-iplikleşme ve dokunma fazı olarak tanımlanan henüz reaksiyon halindeyken kimyasal birleştirme yöntemi sayesinde kompozit tek bir parça olarak davranış sergileyeceği için döşeme açılma problemine bir çözüm oluşturacaktır. Böylece döşeme açıldığı için yağmur suyuna karşı korumasız kalarak meydana gelen sünger kopması problemine çözüm geliştirilecektir.

     Mekanik bağlantı yöntemlerine gerek duyulmaması, seri üretim koşullarında standart kalitede kalıptan oturak/sırtlık alınmasını sağlayarak küresel pazara hitap eden bir ürün tasarımına imkan tanıyacaktır. Rijit PU üretimi ile sac şekillendirme yatırımı olmadan zaten sünger imalatında kullanılan kalıplar ile üretim yapılması yeni modellerin ilk yatırım maliyetini düşürecektir. Suni deri tedarik sürecinin iptal edilmesi ve kesme-dikme-giydirme adımlarına gerek kalmaması işçilik süresini 10dk kısaltacaktır.

Portfolyo

Serbest düşme test cihazı

Yakınlaştır

Sünger ve suni deri aşındırma test cihazı

Yakınlaştır

Emniyet Kemer Çekme CAE

Yakınlaştır

CAD Model Çalışması

Yakınlaştır

Modal Analiz CAE

Yakınlaştır

Benchmarking

Yakınlaştır

İletişim Bilgileri

E-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

Akçay Ar-Ge Deri Tekstil Mühendislik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.